UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đối với huyện Cam Lâm. Đây là địa phương định hướng trở thành đô thị sân bay. Trong đó, đất thương mại dịch vụ tăng gần 1.200 ha, gấp 3 lần so với quy hoạch cũ.

Khánh Hòa: Đất thương mại dịch vụ tăng gấp 3 lần tại Huyện Cam Lâm

Theo quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm đến năm 2030 vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, đất thương mại dịch vụ đã tăng gấp 3 lần hiện tại; đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất khu vui chơi – giải trí cũng tăng mạnh.

Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Cam Lâm là hơn 54.659 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất vừa được phê duyệt, diện tích đất nông nghiệp được điều chỉnh từ 46.840 ha năm 2020 sẽ giảm còn 42.930 ha vào năm 2030. Cụ thể, đất nuôi trồng thủy sản từ 604 ha giảm còn 102 ha; đất trồng lúa từ 1.776 ha còn 1.186 ha; đất trông cây lâu năm và cây hàng năm cũng giảm mạnh…

Trong khi đó, đất phi nông nghiệp được quy hoạch tăng mạnh từ 6.254 ha lên 11.141 ha, đến năm 2030 sẽ chiếm 20,38% diện tích huyện Cam Lâm. Đáng chú ý, đất thương mại dịch vụ tăng gần gấp 3 lần hiện tại, từ 623 ha lên 1.815 ha; đất ở nông thôn tăng từ 682 ha lên 1.243 ha; đất ở đô thị tăng từ 90 ha lên 178 ha; đất vui chơi giải trí công cộng tăng từ 102 ha lên 553 ha; đất khu công nghiệp 115 ha tăng lên 136 ha… Ngoài ra, đất chưa sử dụng của huyện Cam Lâm sẽ giảm từ 1.565 ha còn 613 ha vào năm 2030.

Tại kỳ họp thứ 4, khóa VII HĐND tỉnh Khánh Hòa mới đây, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết đã báo cáo Chính phủ về việc Khánh Hòa xin xây dựng Cam Lâm trở thành đô thị sân bay, với quy mô 700.000 dân, trở thành đô thị loại I. UBND huyện Cam Lâm cũng cho biết Tập đoàn Vingroud đã vào huyện Cam Lâm nghiên cứu 3 dự án quy mô lớn.

Với vị trí là đô thị nằm giữa, huyện Cam Lâm có vai trò quan trọng trong việc kết nối chuỗi các đô thị gồm: Nha Trang, Diên Khánh và Cam Ranh, tạo thành cấu trúc đô thị đa dạng, với mỗi đô thị mang tính đặc thù, bổ trợ lẫn nhau, tạo thế mạnh phát triển kinh tế – xã hội; làm cơ sở hình thành hệ thống đô thị khung cho đô thị Khánh Hòa trong tương lai, đảm bảo sự liên kết, đồng bộ, khai thác hiệu quả hạ tầng vùng, liên thành phố.

Huyện Cam Lâm với Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh được quy hoạch là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Hiện nay, khu du lịch này đang có 41 dự án du lịch, resort với các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

(theo báo cafef)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.