Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội – Trần Sỹ Thanh đã ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư trong việc xây dựng các khu tái định cư, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành…

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký, ban hành Quyết định về việc ủy quyền phê duyệt và giao nhiệm vụ triển khai thủ tục đầu tư các dự án xây dựng khu tái định cư. Nhiệm vụ này phục vụ giải phóng mặt bằng các đoạn tuyến thuộc “Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội”.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện bao gồm như sau:Hà Đông, Hoài Đức, Đan Phượng, Sóc Sơn, Mê Linh, Thanh Oai và Thường Tín. Các Quận, huyện nãy sẽ tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh “Báo cáo nghiên cứu khả thi”. Cùng với đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các đoạn tuyến của “Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội”. Các quận, huyện chủ trì, phối hợp các sở: Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch-Kiến trúc, Xây dựng và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đề xuất danh mục các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư (quy hoạch, quy mô, các hạng mục đầu tư, dự kiến tổng mức đầu tư…). Sau đó, các quận, huyện có báo cáo UBND thành phố xem xét chấp thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Cùng theo quyết định trên, UBND các quận, huyện được thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư trong việc xây dựng các khu tái định cư, bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành…

Cơ thể nói, dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô có tổng chiều dài 112,8km đi qua 3 tỉnh, thành đó là Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Trong đó, địa bàn thành phố Hà Nội, đường Vành đai 4 sẽ có khoảng 58,2km đi qua 7 quận, huyện gồm Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông.

(Như Ngọc)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *