Trong thời gian quý I-2023, Thủ tướng chính Phủ nhấn mạnh: ‘Tôi đã chỉ đạo đồng chí Huỳnh Thành Đạt (Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) phải khẩn trương bàn giao Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cho thành phố Hà Nội quản lý…’.

Đây là phát biểu của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TƯ ngày 23-11-2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và xúc tiến đầu tư vùng với chủ đề “Liên kết phát triển – Đổi mới sáng tạo – Xanh và Bền vững”, diễn ra ngày 12-2 tại tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị, nhân đây, Bộ Khoa học và Công nghệ cần rà soát, đánh giá mô hình quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để rút kinh nghiệm làm căn cứ tập trung phát triển, quản lý các khu công nghệ cao trên cả nước hoạt động hiệu quả.

“Bộ Khoa học và Công nghệ không chỉ làm một khu mà phải sản sinh ra nhiều khu công nghệ cao ở nhiều địa phương khác nhau và phải hoạt động thật hiệu quả”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ năm 1998, hiện đang thuộc quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Khu có tổng diện tích quy hoạch gần 1.600ha được xây dựng theo mô hình thành phố khoa học với đầy đủ các tiện ích và những khu chức năng. Tuy nhiên, đến nay, tổng diện tích đất các nhà đầu tư lấp đầy mới đạt khoảng 240ha; nhìn chung hiệu quả sử dụng đất chưa đạt yêu cầu, tương xứng với mục tiêu đề ra.

Để tăng cường hiệu quả quản lý và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đô thị hướng tới xây dựng thành phố thông minh, thành phố chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, thành phố Hà Nội đã có kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về thành phố quản lý.

(Như Ngọc)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *