Vừa qua, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã làm việc với bà Stefanie Stallmeister, Giám đốc quản lý các hoạt động của Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân

Tại buổi họp, ông Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc Ban Quản lý Dự án World Bank của ĐHQGHN đã cập nhật tình hình, vai trò và trách nhiệm của ĐHQGHN trong việc thực hiện công tác ký kết Hợp đồng vay phụ với World Bank. Ông Nguyễn Thanh Tuấn đã trình bày về những vấn đề mà Ban đang thực hiện như tổ chức nhân sự của Ban, tình hình thiết kế chi tiết, kế hoạch khởi công, tình hình thực hiện các hoạt động phi xây dựng, thể chế hóa vai trò, chức năng của các trường đại học thành viên và các ban chức năng có liên quan của ĐHQGHN trong việc thực hiện các phần việc phi xây dựng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Lê Quân nhấn mạnh, ĐHQGHN đang có ba điểm thuận lợi để thực hiện các hạng mục trong Dự án do World Bank tài trợ nhờ đã giải phóng xong mặt bằng cho khu vực, các hạ tầng đi kèm xung quanh cũng đã được hoàn thiện, các quy chế đấu thầu của Việt Nam đang rất minh bạch, nâng cao khả năng lựa chọn nhà thầu chất lượng cho các công trình. Giám đốc cũng nhấn mạnh tính thiết thực của Dự án này khi mà ĐHQGHN đã đẩy nhanh tiến độ chuyển trụ sở Cơ quan và đưa sinh viên tới học tập tại Hòa Lạc trước dự kiến 5 năm. ĐHQGHN đã chuyển hướng từ việc xây dựng các công trình cho từng đơn vị cụ thể sang xây dựng để sử dụng vào các mục đích chung, cấp thiết nhất của tất cả các đơn vị có nhu cầu.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án World Bank của ĐHQGHN Nguyễn Thanh Tuấn

Dự án của World Bank tài trợ sẽ góp sức rất lớn vào các chỉ số phát triển của ĐHQGHN từ nay đến năm 2030, khi mà ĐHQGHN hướng đến gia tăng công bố quốc tế và gia tăng các sáng chế, tăng doanh thu từ hoạt động chuyển giao khoa học và công nghệ, tăng chỉ số quan hệ với doanh nghiệp, để phục vụ quá trình chuyển đổi từ một cơ sở giáo dục mang tính học thuật thuần túy sang một Trung tâm đại học đổi mới sáng tạo.

Bà Stefanie Stallmeister, Giám đốc quản lý các hoạt động của Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Bà Stefanie Stallmeister bày tỏ hy vọng sự cộng hưởng của WB và Dự án Đổi mới Giáo dục Đại học Việt Nam (PHER) do USAID tài trợ sẽ đem lại những sự phát triển tích cực cho ĐHQGHN nói riêng và hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nói chung.

(Như Ngọc)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *