UBND thành phố Hà Nội tiến hành tổ chức khảo sát, sơ tuyển nhà đầu tư dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô. Về lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BOT. Thành phố Hà Nội cho biết: sẽ tổ chức khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư, hoàn thành trong tháng 10/2022; tổ chức sơ tuyển nhà đầu tư, hoàn thành trong tháng 12/2022; tiến hành lựa chọn nhà đầu tư, hoàn thành trong tháng 6/2023.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội thuộc trách nhiệm của thành phố Hà Nội. Kế hoạch nêu 12 nhiệm vụ chi tiết, với mốc thời gian cụ thể phải hoàn thành.

Đầu tiên, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh công tác lập, thẩm định và phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chỉ giới đường đỏ 5 đoạn trên toàn tuyến thuộc địa bàn thành phố (QL 18 – cầu Hồng Hà; cầu Hồng Hà – QL32; QL 32 – QL6; QL 6 – QL1A và QL1A – cầu Mễ Sở), trong tháng 9/2022.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, trên cơ sở chỉ giới đường đỏ được phê duyệt, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố phối hợp với Sở TNMT tổ chức cắm mốc chỉ giới đường đỏ, mốc giải phóng mặt bằng và tiến hành bàn giao mốc ngoài thực địa cho UBND các quận, huyện để triển khai các công tác tiếp theo phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, cắm mốc giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Thanh Oai, Thường Tín, Hoài Đức và quận Hà Đông đối với các đoạn đã phê duyệt, xong trước ngày 15/9/2022.

Cắm mốc giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho các huyện Mê Linh, Đan Phượng, Thường Tín và Hoài Đức (đoạn đi ngoài đê Sông Đáy qua xã Song Phương) xong trước ngày 30/10/2022 (chỉ giới đường đỏ các đoạn tuyến còn lại được phê duyệt trước 30/9/2022).

Kế hoạch cũng nêu, lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1.1: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm hệ thống đường song hành (đường đô thị), hạ tầng kỹ thuật và hành lang dự trữ đường sắt quốc gia) thuộc địa phần thành phố Hà Nội; dự án thành phần 2.1: xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận thành phố Hà Nội và dự án thành phần 3: đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư; tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; tư vấn thẩm tra và các đơn vị tư vấn khác (nếu có) trong tháng 10/2022.

Thoả thuận phương án thiết kế với Bộ NN&PTNT liên quan công trình nằm trong phạm vi ảnh hưởng đê điều, hành lang thoát lũ, hoàn thành trong tháng 11/2022.

Khảo sát, lập, thẩm tra, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1.1, dự án thành phần 2.1 và dự án thành phần 3, hoàn thành trong tháng 12/2022.

Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thành phần, hoàn thành trong tháng 12/2022.

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1.1, dự án thành phần 2.1 và dự án thành phần 3, hoàn thành trong tháng 12/2022.

Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1.1, dự án thành phần 2.1 và dự án thành phần 3, hoàn thành tháng 1/2023.

Đáng chú ý, về lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BOT, thành phố cho biết, tổ chức khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư, hoàn thành trong tháng 10/2022; tổ chức sơ tuyển nhà đầu tư, hoàn thành trong tháng 12/2022; tiến hành lựa chọn nhà đầu tư, hoàn thành trong tháng 6/2023.

Về lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật – dự toán, UBND thành phố nêu, với dự án thành phần 2.1: xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận thành phố Hà Nội, việc chuẩn bị và lựa chọn đơn vị tư vấn lập thiết kế kỹ thuật – dự toán và các đơn vị tư vấn liên quan, hoàn thành trong tháng 2/2023; việc lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật – dự toán xây dựng công trình, hoàn thành trong tháng 5/2023; việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu, hoàn thành trong tháng 5/2023.

Với dự án thành phần 3: đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư, việc lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán tiểu dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong dự án thành phần 3, hoàn thành trong tháng 3/2022. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư tháng 6/2023. Sau khi có quyết định lựa chọn, nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp dự án PPP triển khai việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán.

Về nội dung lựa chọn nhà thầu thi công, theo UBND thành phố, với dự án thành phần 2.1, việc lập, thẩm định và phê duyệt, phát hành hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp; tư vấn giám sát; bảo hiểm công trình, hoàn thành trong tháng 6/2023; việc đấu thầu, lựa chọn và thương thảo, ký hợp đồng nhà thầu xây lắp; tư vấn giám sát; bảo hiểm công trình, hoàn thành trong tháng 8/2023, trong đó, đối với gói thầu khởi công hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trước ngày 30/6/2023.

Với dự án thành phần 3, nhà đầu tư lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng hoàn thành trong tháng 6/2023, ưu tiên, tập trung triển khai đối với tiểu dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong dự án thành phần 3. Hoàn thành các thủ tục để khởi công công trình trong tháng 6/2023.

Thành phố cũng yêu cầu tháng 6/2023 bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng. Đến tháng 12/2023 bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án. Hoàn thành các thủ tục khởi công công trình dự án thành phần 2.1 trong tháng 6/2023; hoàn thành các thủ tục khởi công công trình dự án thành phần 3 trong tháng 6/2023.

(theo tienphong)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *